7.3.. Napisati program koji za upisani samoglasnik (veliko slovo) ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedeŠoj tabeli:

Listing programa:


PROGRAM P073110013;
USES
 WinCrt;
VAR
 a: Char;
BEGIN
 Writeln('Redni broj samoglasnika u abecedi');
 Write('Samoglasnik (veliko slovo) ');
 Readln(a);
 CASE a OF
  'A' : Writeln(1);
  'E' : Writeln(5);
  'I' : Writeln(9);
  'O' : Writeln(15);
  'U' : Writeln(20);
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index