7.3.. Napisati program koji za upisani samoglasnik ispisuje redni broj samoglasnika u abecedi, prema slijedeŠoj tabeli:

Opis programa: Kao i za ostale tipove pobrojne vrijednosti se razdvajaju zapetom.

Listing programa:


PROGRAM P073110014;
USES
 WinCrt;
VAR
 a: Char;
BEGIN
 Writeln('Redni broj samoglasnika u abecedi');
 Write('Samoglasnik ');
 Readln(a);
 CASE a OF
  'A', 'a' : Writeln(1);
  'E', 'e' : Writeln(5);
  'I', 'i' : Writeln(9);
  'O', 'o' : Writeln(15);
  'U', 'u' : Writeln(20);
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index