7.3.. Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.

Opis programa: Provjediti učitani znak i za samoglasnike uvećati odgovarajući brojač. Prikazan je samo dio za uvećanje brojača.

Listing programa:

PROGRAM P07311015;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, e, i, o, u : INTEGER;
slovo: Char;
BEGIN
 Writeln('Brojanje samoglasnika');
 Write('Samoglasnik ');
 Readln(slovo);
  a := 0;     { pocetna vrijednost brojaca samoglasnika a}
  e := 0;     { pocetna vrijednost brojaca samoglasnika e}
  i := 0;     { pocetna vrijednost brojaca samoglasnika i}
  o := 0;     { pocetna vrijednost brojaca samoglasnika o}
  u := 0;     { pocetna vrijednost brojaca samoglasnika u}
 CASE slovo OF
  'A', 'a' : a := a + 1;
  'E', 'e' : e := e + 1;
  'I', 'i' : i := i + 1;
  'O', 'o' : o := o + 1;
  'U', 'u' : u := u + 1;
 ELSE
  Writeln(' nije samoglasnik ' );
 END;
 Writeln( 'a ', a );
 Writeln( 'e ', e );
 Writeln( 'i ', i );
 Writeln( 'o ', o );
 Writeln( 'u ', u );
 
END.

Ispis na ekranu:

Index