8.0. CIKLIČNA STRUKTURA

8.3. REPEAT UNTIL petlja

Sintaksni dijagram REPEAT naredbeNaredba REPEAT se predstavlja slijedećim dijagramom upravljanja.

Oznaka

Model REPEAT-naredbe:

 

REPEAT S UNTIL B

B

B - logički izraz

S

S - naredba

  • REPEAT-naredba se izvršava na slijedeći način:
  1. izvodi se naredba S
  2. izračunava se vrijednost logičkog izraza B
  3. ako je vrijednost logičkog izraza B la` (FALSE) prelazi na izvr{avanje koraka 1
  4. ako je vrijednost logičkog izraza B istinita (TRUE) završava se izvršavanje REPEAT naredbe.

8.3. REPEAT-UNTIL petlja - riješeni primjeri i zadaci

Index