8.1.. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja: Zadatak se može riješiti na nekoliko načina. Samo sa WRITE naredbama ili FOR petljom. Prikazano je rješenje FOR naredbom.   

FOR naredba se izvodi po slijedećem principu. Dodjeljuje kontrolnoj promjenljivoj i početnu vrijednost i := 1  (linija 4). Ispis se izvodi naredbom (WRITELN(i)) iz linije **5. Zatim FOR naredba uvećava vrijednost promjenljive i sa 1 u 2 i ispisuje tu novu vrijednost. Postupak se ponavlja zaključno sa ispisom vrijednost 5.

Naredba FOR ponavljanjem prolaza kroz petlju obezbjeđuje (u ovom programu 5 puta) **4:

 • uvećanje vrijednosti promjenjive i (pri svakom prolazu za jedan) **4
 • ispis vrijednosti promjenjive i na ekran **5.

Tekstualni algoritam:

 1. za i := 1 do 5 radi
 2. ispisati vrijednost promjenljive i (WRITELN(i);)

Tabela 8.3. Promjene u memoriji i na ekranu za ispis prvih 5 prirodnih brojeva

**

Listing programa

Memorija

Ekran

Opis

 

 

i

 

 

4

FOR i:=1 TO 5 DO

1

 

Vrijednost i

5

  WRITELN ('i=',i);

 

i=1

Ispis na ekran

4

FOR i:=1 TO 5 DO

2

 

Vrijednost i

5

  WRITELN ('i=',i);

 

i=2

Ispis na ekran

4

FOR i:=1 TO 5 DO

3

 

Vrijednost i

5

  WRITELN ('i=',i);

 

i=3

Ispis na ekran

4

FOR i:=1 TO 5 DO

4

 

Vrijednost i

5

  WRITELN ('i=',i);

 

i=4

Ispis na ekran

4

FOR i:=1 TO 5 DO

5

 

Vrijednost i

5

  WRITELN ('i=',i);

 

i=5

Ispis na ekran

Tabela 8.4. Brojevi od 1 do 5

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM Od1do5;

 

Naslov programa

2

VAR

 

Promjenljive

3

  i: INTEGER;

 

i - cijeli broj

4

BEGIN

 

Početak programa

5

WRITELN('1 do 5');

1 do 5

Naslov

6

FOR i:=1 TO 5 DO

 

Petlja od 1 do 5

7

  WRITELN ('i=',i);

i=1
i=2
i=3
i=4
i=5

Ispis vrijednosti promenljive i pri svakom prolazu kroz petlju

8

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08111005;
{prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 5');
 
 FOR i:=1 TO 5 DO   { ponavljaj za i=1 do 5 - pocetak petlje }
  WRITELN ('i=',i); { ispis u petlji }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index