8.1.. Saberi prirodne brojeve do 100.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM suma08111015;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i, s: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  s:=0;

Početna vrijednost sume

7

  FOR i:=1 TO 100 DO

FOR petlja od 1 do 100

8

    s := s + i ;

Kumulativna suma

9

  Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);

 

10

END.

 

Listing programa:

PROGRAM suma08111015;
USES WinCRT;
VAR
  i, s: Integer;
BEGIN
  s:=0;
  FOR i:=1 TO 100 DO
    s := s + i ;
  Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index