8.1.. Saberi parne prirodne brojeve do 100.

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM suma;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i, s: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  s:=0;

Početna vrijednost sume

7

  FOR i:=1 TO 100 DO

FOR petlja od 1 do 100

8

    IF i MOD 2=0 THEN

Da li je i parno

9

      s := s + i;

Kumulativna suma

10

  Writeln('Suma parnih od prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM suma08111016;
USES WinCRT;
VAR
  i, s: Integer;
BEGIN
  s:=0;
  FOR i:=1 TO 100 DO
    IF i MOD 2=0 THEN 
      s := s + i;
  Writeln('Suma parnih od prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index