8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM pro08111017;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i: Integer;

 

5

  p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  p:=1;

Početna vrijednost prozvoda

8

  FOR i:=1 TO 10 DO

FOR petlja od 1 do 10

9

    p := p * i; ;

Kumulativni prozvod

10

  Writeln('proizvod  brojeva do 10 je ', p:5:0);

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM pro08111017;
USES WinCRT;
VAR
  i: Integer;
  p: Real;
BEGIN
  p:=1;
  FOR i:=1 TO 10 DO
    p := p * i; ;
  Writeln('proizvod  brojeva do 10 je ', p:5:0);
END.

Daljnji rad: Stavite da je P Integer
Primjećujemo da rezultat nije dobar
zašto

Ispis na ekranu:

Index