Ciklična struktura - FOR petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

33 Napisati program za ispis količnika i modula cjelobrojnog djeljenja prirodnih brojeva do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40 Ispis prirodnih brojeva od 1 do m koji su djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
41 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
42 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
47 Ispis prirodnih brojeva od k do m koji su djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49 Ispis prirodnih brojeva od k do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
63 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
70 Suma parnih prirodnih brojeva od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
77 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
81 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
83 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
85 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su parni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
87 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su neparni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
95 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
105 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 9. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
107 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 9. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
111 Proizvod prirodnih od 1 do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
113 Proizvod parnih od prvih m prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
115 Proizvod neparnih od prvih m prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
119 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
123 Izračunati proizvod brojeva od 1 do m koji su djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
125 Izračunati proizvod brojeva od 1 do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
131 Izračunati proizvod prirodnih od a do b. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
134 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
136 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
138 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
140 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
148 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
149 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
156 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
157 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
158 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
159 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
160 Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
161 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
162 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
163 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
166 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 20 do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
168 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
169 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
170 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
171 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
172 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
174 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa l. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
180 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
181 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
182 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
183 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
189 Ispisati prvih 5 neparnih prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
190 Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
191 Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva počevši od učitane vrijednosti k. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
192 Prebrojati koliko brojeva u intervalu od k do n koji sadrže cifru 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
193 Ispisati proste brojeve do učitanog broja N. (Prost broje je djeljiv samo sa 1 i sa samim sobom. Koristiti pomoćni brojač). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
198 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
199 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
200 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
201 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
205 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
206 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
207 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
208 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
209 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
210 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
211 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
212 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
213 Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
214 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
215 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
216 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
217 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
218 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
219 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
220 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
222 Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara 17. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
223 Ispisati sve trocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 48. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
224 Ispisati sve četvorocifrene brojeve čija je suma cifara 23. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
225 Ispisati sve četvorocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 120. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
228 Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
240 Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosit. Zatim formira trocifren broj od njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
241 Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosti. Zatim formira trocifren broj od njih. Zatim učitati nove tri cifre, formirati novi trocifreni broje te ispisati brojeve i sumu formiranih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
242 Učitati odabrni broj cifara počevši od cifre najveće težinske vrijednosti, pa od njih sastaviti i ispisati prirodni broj. Učitavanje cifara se prekida kada se unese broj manji od 0 ili veći od 9. Ispis formirani broj kao zasebnu vrijednost. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
262 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva kao na slici sa dvije petlje (za svaku cifru odvojena petlja):
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
263 Napisati program za ispis tablice množenja učitanog broje sa prirodnim brojevima od 1 do 10.
broj * 1 =
broj * 2 =
broj * 3 =
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
270 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 22 + 42 + 62 + 82 + ... + k2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
271 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 32 + 62 + 92 + 122 + ... + n2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
272 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 42 + 82 + 122 + 162 + ... + n2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
273 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 22 + 42 + 62 + 82 + ... + (2k)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
274 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 32 + 62 + 92 + 122 + ... + (3n)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
275 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 42 + 82 + 122 + 162 + ... + (4n)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
277 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+m).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
278 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
279 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+2n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
281 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+m).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
282 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
283 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+2n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
288 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
290 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
291 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
292 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
293 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
328 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
329 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index