8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5.

 

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. za i := 1 do 5 radi
    ispis vrijednosti promjenljive i

Index