8.2.. Saberi prirodne brojeve do 100.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM suma08111015;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i, s: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  s:=0;

Početna vrijednost sume

7

  i := 1;

Početna vrijednost varijable i

8

  WHILE i <= 100 DO

Krajnja vrijednost i i <= 100

9

    BEGIN

 

10

      s := s + i ;

Kumulativna suma

11

      i := i+1;

Uvećanje varijable i

12

    END;

 

13

  Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);

Ispis

14

END.

 

Listing programa:

PROGRAM suma08111015;
USES WinCRT;
VAR
 i, s: Integer;
BEGIN
 s := 0;
 i := 1; 
 WHILE i <= 100 DO
  BEGIN
   s := s + i;
   i := i+1;
  END;
 Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index