8.2.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n WHILE petljom.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi ispis (n)
 2. početne vrijednosti za i (i = 3)
 3. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 4. ispisati vrijednost promjenljive
 5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 6. idi na korak 3
 7. kraj

Listing programa:

PROGRAM p08111030;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 i := 3;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITELN( i );
   i := i + 1;
	END;
END.

Ispis na ekranu:

Index