8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3

Listing programa:

PROGRAM P08211044; 
USES
 WINCRT;
VAR
 I : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis brojeve koji nisu djeljivi sa 3 od 1 do 5');
 
 I := 1;
 WHILE I <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD 3 <> 0 THEN 
	  WRITELN ('I=',I)
   I := I + 1;
  END;
	
END.

Ispis na ekranu:

Index