8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.

Listing programa:

PROGRAM P08211053;
USES
 WinCrt;
VAR
 I: INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis dvostruke vrijednosti 1 - 5 prirodnih brojeva');

 i := 1;
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   WRITELN ('i = ', i, '  2 * ', i , ' = ', 2 * i);
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index