8.2.. Napisati program za ispis sume parnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

 1. učitati granice intervala (k,n)
 2. početna vrijednost sume (s = 0)
 3. i = 1
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
 5. ako je i parno (i mod 2 = 0) tada formirati novu vrijednost sume(s=s+i)
 6. uvačaj i
 7. idi na korak 4
 8. ispisati izračunatu vrijednost sume (s);
 9. kraj

Listing programa:

PROGRAM p08212010;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma parnih prirodnih brojeva');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 2 = 0 THEN
    s := s + i;
   i := i + 1;
  END;
	
 Writeln('Suma parnih je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index