8.2.. Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije WHILE petlje.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za sumu (s:=0;) i proizvod (p:=1;). Ista WHILE petlja se koristi za izračunavanje sume i proizvoda.

Dio programa:

 s := 0;
 p := 1;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + i;
   p := p * i;
   i := i + 1;
  END;

Ispis na ekranu:

Index