8.2.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: WHILE naredba krerira brojeve od 1 do 5. . Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

 

Listing programa:

PROGRAM p08212050;
{Faktorijel prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, P : INTEGER;
BEGIN
 p := 1;
 i := 1;
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   p := p * i;
   WRITELN('Fakotorijel broja ', i, ' = ', p);
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index