8.2.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica i MOD 10. Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 3. i MOD 10 = 3 (cifra jedinica 3).

Listing programa:

PROGRAM p08212055;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 10 = 3 THEN  
    p := p * i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Proizvod prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 3 od 1 do ' ,n, ' je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index