8.2.. Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva (nisu djeljivi sa 2) od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P08212062;
USES
 WINCRT;
VAR
 I:INTEGER; 
 P: REAL;
BEGIN
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do 5');
 P:=1;
 
 I:=1;
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD 2<>0 THEN
    P:=P*I	
   i := i + 1;
  END;
	
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do 5 = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index