8.3..Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad REPEATpetljom.

Tekstualni algoritam:

 1. upis krajnje vrijednosti (READLN(n);)
 2. postavljanje početne vrijednosti za i := n
 3. početak petlje
 4. ispisati vrijednost promjenljive  (WRITELN('i=',i);)
 5. umanji vrijednost kontrolne promjenljive (i:=i-1)
 6. ako je promjenljiva i manja od 1 izađi iz petlje inače idi na korak 3

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n od koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost n i ispisuje na ekran.  Umanjuje se vrijednost varijable i za 1 (i-1=n-1). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se umanjuje vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i-1=n-1-1=n-2). Postupaka se ponavlja sve do vrijednosti i=1 .

Opis programa: Broj n se upisuje u liniji 7. Postavljanje početne vrijednosti promjenljive i se izvodi u liniji 8. Petlja počinje ključnom riječi REPEAT. Ispis

Tabela 8.28. n_1

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM n_1;

 

Naslov programa

2

VAR

 

Promjenljive

3

  i, n : INTEGER;

 

 

4

BEGIN

 

Početak programa

5

  WRITELN(' n_1');

n_1

Naslov

6

  WRITE('Od broja ');

Od broja

 

7

  READLN(n);

3

 

8

  i:= n;

 

Početne vrijednosti

9

  REPEAT

 

Početak petlje

10

    WRITELN('i =',i);

i =3

i =2

i =1

Ispis

11

    i:=i - 1;

 

Slijedeći

12

  UNTIL i<1;

 

? Kraj petlje

13

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08311003;
{prvih N prirodnih brojeva unazad}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN(' n_1');
 WRITE('Od broja ');
 READLN(n);
 i:= n;
 REPEAT
  WRITELN('i =',i);
  i:=i - 1;
 UNTIL i<1;
END.

Ispis na ekranu:

Index