8.3.. Napisati program za ispis sume parnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

 1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
 2. postaviti početnu vrijednost sume (s := 0;)
 3. i := 1
 4. ako je i parno (i mod 2 = 0;) tada formirati novu vrijednost sume(s:=s+i;)
 5. uvačaj i
 6. da li je i > n? Ako nije pređi na korak 4.
 7. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN ('Suma parnih je ', s);

Listing programa:

PROGRAM p08312010;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma parnih prirodnih brojeva');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 
 i := 1;
 REPEAT
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i>n;
 
 Writeln('Suma parnih je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index