8.3.. Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvijeREPEAT UNTIL petlje.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za sumu (s:=0;) i proizvod (p:=1;). Ista FOR petlja se koristi za izračunavanje sume i proizvoda.

Dio programa:

  i := k 
  REPEAT
    s := s + i;
    p := p * i;
    i := i + 1;
  UNTIL i > n;

Ispis na ekranu:

Index