8.3.. Napisati program za ispis dana u sedmici. Ispis na ekranu poslije izvođenja programa

0: ponedjeljak

1: utorak

2: srijeda

3: cetvrtak

4: petak

Tabela 8.19. Dani u sedmici

**

Listing programa

Opis

1

PROGRAM Dani_u_sedmici;

Zaglavlje

2

TYPE

Promjenljiva

3

  dani = (pon, uto, sri, cet, pet);

Pobrojivi tip

4

VAR

 

5

  i: dani;

 

6

  k: INTEGER;

 

7

BEGIN

 

8

  FOR i := pon TO pet DO

Promjena

9

    BEGIN

 

10

      WRITE(ORD(i),': ');

 

11

      CASE i OF

Izbor

12

        pon : WRITELN ('ponedjeljak');

 

13

        uto : WRITELN ('utorak');

 

14

        sri : WRITELN ('srijeda');

 

15

        cet : WRITELN ('cetvrtak');

 

16

        pet : WRITELN ('petak');

 

17

      END; { case }

 

18

    END;

 

19

END.

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08312081;
{Dani_u_sedmici}
USES
 WinCrt;
TYPE
 dani = (pon, uto, sri, cet, pet);
VAR
 i: dani;
 k: INTEGER;
BEGIN
 FOR i := pon TO pet DO
  BEGIN
   WRITE(ORD(i),': ');
   CASE i OF
    pon : WRITELN ('ponedjeljak');
    uto : WRITELN ('utorak');
    sri : WRITELN ('srijeda');
    cet : WRITELN ('cetvrtak');
    pet : WRITELN ('petak');
   END; { case }
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index