8.4. CIKLIČNA STRUKTURA - Primjer i zadaci za vježbu

8.27. Napisati program za izračunavanje proizvoda do n.

8.29. Napisati program za izračunavanje sume djeljivih sa 4.

8.30. Napisati program za izračunavanje proizvoda djeljivih sa 3.

8.32. Prebrojati neparne prirodne brojeve od k do n.

8.33. Od prvih n prirodnih brojeva prebrojati djeljive sa 6.

8.42. Proizvod  prirodnih  brojeva djeljivih  sa  4  u intervalu od k do n.

8.44. Napisati  program  za  sabiranje prvih prirodnih  brojeva.  Proces izvoditi sve dok je suma manja od 351

    i:=1;
    s:=0;
    REPEAT 
     s := s + i;
     i := i + 1;
    UNTIL s > 351; 
    WRITELN ('Suma ',s);

Index