8.5.. Ispisati brojeve kao na slici:

Opis programa: Ispis se izvodi sa dvije FOR naredbe. Vanjska petlja mijenja vrijednosti od 1 do 3 FOR i := 1 TO 3 DO, a unutrašnja petlja mijenja vrijednosti od 1 do 3 FOR j := 1 TO 3 DO.

Listing programa:

PROGRAM 08510104;
{ipis brojeva kao na slici}
USES
  WinCrt;
VAR
  i, j : INTEGER;
BEGIN
  FOR i := 1 TO 3 DO
    FOR j := 1 TO 3 DO
      WRITELN('i= ', i , '  j=', j );
END.

Index