8.5.. Ispisati dvocifrene brojeve od 40 do 99 sa dvije petlje.

Opis programa: Ispis se izvodi sa dvije FOR naredbe. Vanjska petlja mijenja vrijednosti od 4 do 9 FOR i := 4 TO 9 DO, a unutrašnja petlja mijenja vrijednosti od 0 do 9 FOR j := 0 TO 9 DO.

Listing programa:

PROGRAM 08501015;
{dvocifreni od 40 do 99}
USES
  WinCrt;
VAR
  i, j : INTEGER;
BEGIN
  FOR i := 4 TO 9 DO
    FOR j := 0 TO 9 DO
      WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.
II Varijanta
PROGRAM p0851015_2; {dvocifreni od 40 do 99} USES WinCrt; VAR i, j : INTEGER; BEGIN FOR i := 4 TO 9 DO FOR j := 0 TO 9 DO WRITELN('ij= ', 10 * i + j); END.

Index