Programski jezik Pascal
Ciklična strukura - Petlja u petlji FOR petlja

1 Ispisati brojeve kao na slici:
Pascal
2 Ispisati brojeve kao na slici:
Pascal
3 Ispisati dvocifrene brojeve sa dvije petlje. Pascal
4 Ispisati dvocifrene brojeve od 40 do 99 sa dvije petlje. Pascal
5 Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i=j). Pascal
6 Ispisati dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<>j). Pascal
7 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa većom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i>j). Pascal
8 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa manjom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i Pascal
9 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j > 6). Pascal
10 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j < 4). Pascal
11 Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i+j < 5). Pascal
12 Ispisati parne dvocifrene brojeve - brojevi djeljivi sa 2 (i MOD 2 = 0). Pascal
13 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je prva cifra manja od polovine druge cifre. Pascal
14 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara manja od 7. Pascal
15 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva prva kod kojih je prva cifra manja od dvostruke vrijednosti druge cifre. Pascal
16 Ispisati sve trocifrene brojeve sa tri petlje. Pascal
17 Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600. Pascal
31 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
Pascal
32 Napisati program da ispisuje n puta u n redova IME sa razmakom.
Pascal
54 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva kao na slici sa dvije petlje (za svaku cifru odvojena petlja):
.
Pascal
33 Napisati program da ispisuje u prvom redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Pascal
34 Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Dva imena u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Broj redova učitati sa tastature.
Pascal
83 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
55 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
59 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
90 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
42 Napisati program da ispisuje na glavnoj dijagonali + a osali su -:
Pascal
43 Napisati program da ispisuje + ispod glavne dijagonale a osali su -.
Pascal
44 Napisati program da ispisuje + iznad glavne dijagonale a osali su -.
Pascal
35 Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Ispisuje crtice umjesto imena.
Pascal
56 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
27 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
29 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
57 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
58 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
60 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
61 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
62 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
66 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
63 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
64 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
65 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
79_01 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
79 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
80 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
81 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
82 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
36 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Pascal
37 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Pascal
84 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
91 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
46 Napisati program da ispisuje + na sporednoj dijagonali a osali su -.
Pascal
47 Napisati program da ispisuje + iznad sporedne dijagonale a osali su -.
Pascal
48 Napisati program da ispisuje + ispod sporedne dijagonale a osali su -.
Pascal
67 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
68 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
69 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
70 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
71 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
72 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
73 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
74 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
75 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
28 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
76 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
77 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
78 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
85 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
26 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
87 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
25 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
89 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
86 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
88 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
92 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal
93 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Pascal

Rješenja pripremila Cvijić Lana II11, Gimnazija Banja Luka školske 2019/20.

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index