Programski jezik Turbo Pascal
Ciklična strukura - WHILE petlja u petlji

1 Ispisati brojeve kao na slici:
Turbo Pascal
2 Ispisati brojeve kao na slici:
Turbo Pascal
3 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva sa dvije petlje. Turbo Pascal
5 Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i=j). Turbo Pascal
31 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
Turbo Pascal
32 Napisati program da ispisuje n puta u n redova IME sa razmakom.
Turbo Pascal
54 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva kao na slici sa dvije petlje (za svaku cifru odvojena petlja):
.
Turbo Pascal
33 Napisati program da ispisuje u prvom redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Turbo Pascal
34 Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više. Broj redova učitati sa tastature.
Turbo Pascal
83 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
55 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
59 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
90 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
42 Napisati program da ispisuje na glavnoj dijagonali + a osali su -:
Turbo Pascal
43 Napisati program da ispisuje + ispod glavne dijagonale a osali su -.
Turbo Pascal
44 Napisati program da ispisuje + iznad glavne dijagonale a osali su -.
Turbo Pascal
35 Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Turbo Pascal
56 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
57 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
58 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
60 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
61 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
62 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
66 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
63 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
79_01 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
79 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
81 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
82 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
36 Napisati program da ispisuje u prvom redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Turbo Pascal
37 Napisati program da ispisuje u prvom redu crtice umjesto imena i nijedno ime, a zatim u svakom narednom po jedno ime više sa desne strane.
Turbo Pascal
84 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
91 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
46 Napisati program da ispisuje + na sporednoj dijagonali a osali su -.
Turbo Pascal
47 Napisati program da ispisuje + iznad sporedne dijagonale a osali su -.
Turbo Pascal
48 Napisati program da ispisuje + ispod sporedne dijagonale a osali su -.
Turbo Pascal
67 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
68 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
69 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
70 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
75 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
77 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
78 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
85 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
87 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
86 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
88 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal
92 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Turbo Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index