Potprogram FUNCTION

 

Tekst zadatka

Rjesenje

1

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje sume kvadrata brojeva od a do b.

.html

2

Napisati program sa funkcijom za odredjivanje najvećeg među 2 odnosno 4 broja.

.html

3

Napisati program sa funkcijom za stepenovanje broja a na n-ti stepen.

.html

4

Napisati program sa funkcijom za pretvaranje stepena u radijane.

.html

5

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje kvadrata broja.

.html

6

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje proizvoda neparnih brojeva od k do n.

.html

7

Napisati program sa funkcijama za izračunavanje zbira kvadrata parnih odnosno zbira kubova neparnih brojeva od 1 do n (koristiti REPEAT).

.html

8

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje zbira dvocifrenih brojeva koji nisu djeljivi ni sa 2 ni sa 3.

.html

9

Napisati program sa funkcijom za prebrojavanje neparnih brojeva od a do b (koristiti WHILE).

.html

10

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje aritmetičke sredine brojeva od 1 do n (koristiti REPEAT).

.html

11

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje aritmetičke sredine brojeva od a do b (koristiti REPEAT).

.html

12

Napisati program sa funkcijom za uređenje trojke u rastućem redoslijedu.

.html

13

Napisati program sa funkcijom za izračunavanje faktorije prirodnog broja.

.html

14

Napisati program za izračunavanje zbira faktorijela sa funkcijom za izračunavanje faktorijela.

.html

15

Napisati program za izračunavanje formule
     c = n! + m!

.html

16

Napisati program za izračunavanje formule
     c = n! * m!

.html

17

Napisati program za izračunavanje formule
     s=1+2!/3+3!/6+...+n!/(1+2+3+...+n)
sa funkcijama za izračunavanje faktorijela i zbira prvih k prirodnih brojeva.

.html

18

Napisati program za izračunavanje formule
     s=1+2/2!+6/3!+...+n(n-1)/n!
sa funkcijom za izračunavanje faktorijela.

.html

19

Napisati program za izračunavanje formule
     c=n!/m!(n-m)!
sa funkcijom za izračunavanje faktorijela.

.html

20

   

21

   

22

   

Potprogrami     Index