9.5.9. Naći obim kvadrata za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) )

Listing programa:

PROGRAM obim_kvadrata02;
{Naci obim kvadrata za 5 ucitani vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) }

USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 a, o : Real;

FUNCTION Obim(stranica: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 4 * stranica;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Write('Stranica kvadrata ');
   Readln(a);
   o := Obim(a);  
   Writeln ('Stranica kvadrata :', a, '  Obim ', o);
  END;
END.

Izvođenje programa:

 

Index