9.5.12. Naći obim pravougaonika za ucitanu vrijednost (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a, b) ).

Listing programa:

PROGRAM obim_pravougaonika01;
{Naci obim pravougaonika za ucitane vrijednosti stranica (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a, b) }

USES
 WinCrt;
Var 
 a, b, o : Real;

FUNCTION Obim(x, y: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 2 * x + 2 * y;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 Writeln('Izracunavanje obima pravougaonika');
 Write('Stranica 1 ');
 Readln(a);
 Write('Stranica 2 ');
 Readln(b);
 o := Obim(a, b);
 Writeln ('Stranica 1 :', a, ' Stranica 2 :', b, '  Obim ', o);
END.

Izvođenje programa:

Index