9.5. Izračunati stepen 2 za vrijednosti eksponenta od 1 do 10.

Listing programa:

PROGRAM p09511028;
{Naci razliku povrsine dva razlicita pravougaonika 
razlika = Povrsina(a1*b1) - (a2*b2) }
USES
 WinCrt;
Var 
 a1,b1,a2,b2, razlika : Real;

FUNCTION Povrsina (a,b: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 povrsina := a * b;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 Write('stranica a1 ');
 Readln(a1);
 Write('stranica b1 ');
 Readln(b1);
 Write('stranica a2 ');
 Readln(a2);
 Write('stranica b2 ');
 Readln(b2);

 razlika := POvrsina(a1,b1) - povrsina(a2,b2); {pozovi pp da izracuna povrsinu}

 Writeln ('stranice prvog :',a1,' ',b1,' stranice drugog ',a2,' ', b2,' Razlika povrsina: ',razlika);
END.

Izvođenje programa:

Index