10. NIZ


Slika 10.1. Logički izraz u naredbama sa članovima niza.

Tabela sadrži za pojedine izraze određene ...

Tabela 10.1. Logički izrazi

Opis

IF

Logički izraz

THEN

Naredba

 

 

x

 

 

Parni indeksi

IF

i MOD 2 = 0

THEN

Naredba

Neparni indeksi

IF

i MOD 2 <> 0

THEN

Naredba

Indeksi djeljivi sa 3

IF

i MOD 3 = 0

THEN

Naredba

Indeks djeljiv sa 3 nije djeljiv sa 7

IF

i MOD 3 = 0 AND
i MOD 7 <> 0

THEN

Naredba

Tabela 10.2. Logički izrazi

Opis

IF

Logički izraz

THEN

Naredba

 

 

x

 

 

Parna vrijednost člana

IF

x[i] MOD 2 = 0

THEN

Naredba

Neparna vrijednost člana

IF

x[i] MOD 2 <> 0

THEN

Naredba

Vrijednost člana djeljiva sa 3

IF

x[i] MOD 3 = 0

THEN

Naredba

Vrijednost člana djeljiva sa 3 nije djeljiva sa 7

IF

x[i] MOD 3 = 0 AND
x[i] MOD 7 <> 0

THEN

Naredba

Niz     Index