12.. Učitati članove niza. Ispisati: pozitivne, nule pa negativne članove niza.

Opis programa: Zadatak se rješava sa 3 FOR petlje. Prva petlja sadrži logički izraz IF X[i] > 0, druga FOR petalja ima logički izraz za provjeru da li je član jednak nuli IF X[i] = 0 i treća FOR petlja sadrži provjeru da li su članovi negativni tj. manji od nule. IF X[i] < 0. Svaka od ovih petlji sadrži i brojač j za B niz. Pri svakom pridjeljivnaju vrijednosti niz B se uvečava brojač za slijedeći član niza.

Listing programa:

PROGRAM P10811001;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 5;
VAR
 i, j : INTEGER;
 A, B : ARRAY [1..n] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ulazniza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  BEGIN
   WRITE(i,' --> ');
   READLN(A[i]);
  END;
 j := 1;
 FOR i := 1 TO n DO 
  IF A[i] > 0 THEN
   BEGIN
    B[j] := A[i];
    j := j + 1;
   END;
 FOR i := 1 TO n DO 
  IF A[i] = 0 THEN
   BEGIN
    B[j] := A[i];
    j := j + 1;
   END;
 FOR i := 1 TO n DO 
  IF A[i] < 0 THEN
   BEGIN
    B[j] := A[i];
    j := j + 1;
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  WRITELN('A[',i,'] = ',A[i]);
 FOR i := 1 TO n DO 
  WRITELN('B[',i,'] = ',B[i]);
END.

Ispis na ekranu:

Index