12.100.Učitati niz X od n članova.  Formirati novi niz Y od n članova gdje su članovi niza Y jednaki recipročnim vrijednostima članova niza X.


   ! 1/xi, xi <>0 
yi= <
   ! 0,   xi=0

Izvod iz listing programa:


 FOR i := 1 TO n DO
  IF X[i] = 0 THEN
   Y[i] := 0
  ELSE
   Y[i] := 1 / X[i];

Index