109.1.. Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati elemente na sporednog dijagonali.

Opis programa: Uvodi se pomoćna varijabla k. Početna vrijednost varijable k je n. Ovim je obezbjeđen ispis poslednjeg u provom redu. Zatim se vrijedno k smanjuje za 1, te se ispisuje u drugom redu ispisuje član sa j = n - 1. Sporedna dijagonala - Elementi a1n, a2n-1, ..., an1  čine sporednu dijagonalu. Suma indeksa sporedne dijagonale je veća za 1 od dimenzije kvadratne matrice-dvodimenzionalnog niza (i+j = n+1). Indeksi elemenata matrice iznad  sporedne dijagonale zadovoljavaju nejednačinu i+j > n+1 a elemente ispod sporedne dijagonale zadovoljavaju nejednačinu i+j < n+1.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do n radi
  upis i,j-tog člana niza
 3. pomoćna varijabal k = 0
 4. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do n radi
  ako je i = j tada ispis i,j-tog člana niza
  povratak na FOR j petlju
 5. k = k - 1
 6. povratak na FOR i petlju

Listing programa:

PROGRAM p10911007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n, k : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 k := n;       {izbor indeksa za ispis}
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    IF j = k THEN
      WRITE(X[i,j]:4)
    ELSE
      WRITE('  ');
   k := k - 1;
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index