109.3.. Učitiat dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata trećeg reda niza X[5,5]

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. početna vrijednost sume (S := 0)
 3. za i = 1 do 5 radi
  za j = 1 do 5 radi
  upis i,j-tog člana niza
 4. treći red ( i = 3 )
 5. za j = 1 do 5 radi
  dodati i,j-ti član niza staroj sumi (S := S + X[i,j])
 6. ispis izračunate vrijednosti sume

Listing programa:

PROGRAM p10913002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, S : INTEGER;
 X : ARRAY [1..5,1..5] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ulaz i izlaz niza');
 FOR i := 1 TO 5 DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO 5 DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO 5 DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO 5 DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 S := 0;
 i := 3;
 FOR j := 1 TO 5 DO
  S := S + X[i,j];
 WRITELN('Suma elemenata treceg reda niza je ', S);
END.

Izvođenje programa:

Index