109.3.. Učitiat dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih članova većih od 3.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. početna vrijednost sume (S := 0)
 3. za i = 1 do 5 radi
  za j = 1 do 5 radi
  upis i,j-tog člana niza
 4. treći red ( i = 3 )
 5. za j = 1 do 5 radi
  dodati i,j-ti član niza staroj sumi (S := S + X[i,j])
 6. ispis izračunate vrijednosti sume

Listing programa:

PROGRAM p10913003;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, s3 : INTEGER;
 X : ARRAY [1..5,1..5] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ulaz i izlaz niza');
 FOR i := 1 TO 5 DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO 5 DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO 5 DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO 5 DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 s3 := 0;
 FOR i := 1 TO 5 DO {suma}
  FOR j := 1 TO 5 DO
   IF X[i,j] > 3 THEN 
    s3 := s3 + X[i,j]; 	
 WRITELN('Suma elemenata vecih od 3 je ', s3);
END.

Izvođenje programa:

Index