Programski jezik Pascal
Dvodimenzionalni niz ili matrica

  ULAZ-IZLAZ  
1 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 2x3. Pascal
2 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 4x3. Pascal
3 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji su na glavnoj dijagonali. Pascal
4 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji nisu na glavnoj dijagonali. Elemente na glavnoj dijagonali pri ispisu zamjeniti prazninom. Pascal
5 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 4x4. Zatim ispisati članove niza koji su iznad glavne dijagonale. Elemente koji se ne ispisuju pri ispisu zamjeniti prazninom. Pascal
6 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - kvadratnu matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji su ispod glavne dijagonale (i>j). Pascal
7 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati parne članove trećeg reda. Pascal
8 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati neparne članove trećeg reda. Pascal
9 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove trećeg reda sa parnim indeksima kolone. Pascal
10 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove trećeg reda sa neparnim indeksima kolone. Pascal
11 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati parne članove matrice. Pascal
12 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati neparne članove matrice. Pascal
13 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima redova. Pascal
14 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa neparnim indeksima redova. Pascal
15 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda koji je djeljiv sa 3. Pascal
16 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice prve kolone. Pascal
17 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima kolona. Pascal
18 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom kolone koji nije djeljiv sa 3. Pascal
19 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima i reda i kolone. Pascal
20 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda većim od indeksa kolone (i>j). Pascal
21 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda manjim od indeksa kolone (i<j). Pascal
22 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa istim indeksom reda i kolone (i=j). Pascal
23 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice koji su djeljive sa 3. Pascal
24 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice koji nisu djeljive sa 3. Pascal
28 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati elemente na sporednog dijagonali. Pascal
  FORMIRANJE NIZA  
31 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
32 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
33 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
34 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
35 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
36 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
37 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal
38 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 1. Elementi iznad glavne dijagonale su 2 a ispod 0. Ispisati dvodimenzionalni niz.
Pascal
39 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 0. Elementi iznad glavne dijagonale su 5 a ispod 3. Ispisati dvodimenzionalni niz.
Pascal
  FORMIRANJE NIZA OD UČITANOG NIZA  
40 Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i], a ostali su nula:
Pascal
41 Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i] , iznad nje svi nula, a ispod svi n:
Pascal
43 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j (isti nizovi). Ispisati oba niza. Pascal
44 Učitati dvodimenzionalni niz X i formirati drugi dvodimenzionalni niz Y čiji je opšti član: yi,j = xj,i (elementi i-tog reda matrice X se razmjenjuju sa elementima i-te kolone matrice Y). Ispisati oba niza. Pascal
45 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = -xi,j (negativne vrijednosti članova niza). Ispisati oba niza. Pascal
46 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = 2xi,j (dvostruka vrijednost člana niza). Ispisati oba niza. Pascal
47 Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j/2 (pola vrijednosti člana niza). Ispisati oba niza. Pascal
48 Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j + 3 (dodaj 3). Ispisati oba niza. Pascal
49 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i>j, inače je yi,j = 0. Pascal
50 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i=j, inače je yi,j = 1. Pascal
51 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i<j, inače je yi,j = 2. Pascal
52 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,jj za i parno, inače je yi,j =0. Pascal
53 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i+j parno, inače je yi,j = 2. Pascal
  FORMIRANJE NIZA OD DVA UČITANA NIZA  
55 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j. Pascal
56 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + 2yi,j. Pascal
57 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j - yi,j. Pascal
58 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j/2. Pascal
59 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j * yi,j. Pascal
60 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j za i>j, inače je cij = xi,j - yi,j . Pascal
61 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j za i=j, inače je cij = xi,j * yi,j . Pascal
62 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j * yi,j za i< j, inače je cij = xi,j - yi,j . Pascal
63 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j za i parno, inače je cij = xi,j - yi,j . Pascal
64 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j za i+j parno, inače je cij = xi,j * yi,j . Pascal
  SUMA  
66 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih elemenata niza X[5,5] Pascal
67 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu elemenata trećeg reda niza X[5,5] Pascal
68 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata pete kolone niza X[n,m] Pascal
69 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih clanova vecih od 3. Pascal
70 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih elemenata. Pascal
71 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih elemenata. Pascal
72 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih elemenata. Pascal
73 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji su djeljivi sa 2 (parni). Pascal
74 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 3. Pascal
75 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 5. Pascal
76 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). Pascal
77 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
78 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 5. Pascal
79 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata druge kolone niza X[n,m] Pascal
80 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih parnih redova niza. Pascal
81 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih neparnih redova niza. Pascal
82 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih parnih kolona niza. Pascal
83 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata svih neparnih kolona niza. Pascal
84 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svakog reda niza X[n,m]. Pascal
85 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svake kolone niza X[n,m]. Pascal
86 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svakog reda i svake kolone niza X[n,m]. Pascal
87 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata u glavnoj dijagonali matrice. Pascal
88 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata u sporednoj dijagonali matrice. Pascal
89 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata iznad glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal
90 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata ispod glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal
91 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata iznad sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal
92 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata ispod sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal
  PROIZVOD  
93 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod svih elemenata niza. Pascal
94 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod elemenata trećeg reda niza X[5,5] Pascal
95 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata pete kolone niza X[n,m] Pascal
96 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati proizvod svih clanova većih od 3. Pascal
97 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod negativnih elemenata. Pascal
98 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod pozitivnih elemenata. Pascal
99 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod negativnih i pozitivnih elemenata odvojeno. Pascal
100 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 2 (parni). Pascal
101 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 3. Pascal
102 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata djeljivih sa 5. Pascal
103 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). Pascal
104 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
105 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 5. Pascal
106 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata druge kolone niza. Pascal
107 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih parnih redova niza. Pascal
108 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih neparnih redova niza. Pascal
109 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih parnih kolona niza. Pascal
110 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih neparnih kolona niza. Pascal
111 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod svakog reda niza. Pascal
114 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u glavnoj dijagonali matrice. Pascal
115 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u sporednoj dijagonali matrice. Pascal
116 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad glavne dijagonale niza. Pascal
117 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod glavne dijagonale niza. Pascal
118 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad sporedne dijagonale matrice. Pascal
119 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod sporedne dijagonale matrice. Pascal
  BROJANJE  
120 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su jednaki 1. Pascal
121 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su nula. Pascal
122 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su pozitivni. Pascal
123 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su negativni. Pascal
124 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] djeljivih sa 2 (parni). Pascal
125 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). Pascal
126 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] djeljivih sa 3. Pascal
127 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati broj elemenata niza X[n,m] koji nisu djeljivi sa 5. Pascal
128 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata u drugom redu. Pascal
129 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima neparnih elemenata u trećoj koloni. Pascal
130 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata većih od 3. Pascal
131 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata većih od 3 u drugoj koloni.. Pascal
132 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima pozitivnh elemenata po kolonama. Pascal
133 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata po redovima. Pascal
134 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su pozitivni. Pascal
135 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su nula. Pascal
136 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su negativni. Pascal
137 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su jednaki 1. Pascal
138 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata na glavnoj dijagonali. Pascal
  ARITMETIČKA SREDINA  
141 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu niza. Pascal
142 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu članova matrice koji su veći od 10. Pascal
143 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata niza djeljivih sa 2 (parni). Pascal
144 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata djeljivih sa 3. Pascal
145 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata djeljivih sa 5. Pascal
146 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). Pascal
147 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 3. Pascal
148 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata koji nisu djeljivi sa 5. Pascal
149 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svakog reda niza. Pascal
150 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svake kolone niza. Pascal
151 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svakog reda i svake kolone niza. Pascal
152 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata trećeg reda niza X[5,5] Pascal
153 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata pete kolone niza X[n,m] Pascal
154 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata parnih redova niza X[n,m] Pascal
155 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata neparnih redova niza X[n,m] Pascal
156 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata parnih kolona niza X[n,m] Pascal
157 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata neparnih kolona niza X[n,m] Pascal
158 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u glavnoj dijagonali niza X[n,m] Pascal
159 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u sporednoj dijagonali niza X[n,m] Pascal
160 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal
161 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal
162 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal
163 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal
  MIN-MAX  
164 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat matrice X[n,m]. Pascal
165 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat trećeg reda niza X[n,m] Pascal
166 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat druge kolone niza X[n,m] Pascal
167 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat k-tog reda niza X[n,m] Pascal
168 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat k-te kolone niza X[n,m] Pascal
169 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat prvog, drugog i trećeg reda niza X[n,m] Pascal
170 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat prve i druge kolone niza X[n,m] Pascal
171 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat sve do k-tog reda niza X[n,m] Pascal
172 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat sve do k-te kolone niza X[n,m] Pascal
173 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) niza X[n,n]. Pascal
192 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i Pascal
193 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat ispod glavne dijagonale matrice (i>j). Pascal
174 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,m do m,1) niza X[n,m] Pascal
175 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Odredi indeks najvećeg elementa matrice. Pascal
176 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat matrice X[n,m]. Pascal
177 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat trećeg reda niza X[n,m] Pascal
178 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat druge kolone niza X[n,m] Pascal
179 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat k-tog reda niza X[n,m] Pascal
180 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat k-te kolone niza X[n,m] Pascal
181 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat prvog, drugog i trećeg reda niza X[n,m] Pascal
182 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat prve i druge kolone niza X[n,m] Pascal
183 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat sve do k-tog reda niza X[n,m] Pascal
184 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat sve do k-te kolone niza X[n,m] Pascal
185 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) matrice. Pascal
187 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i Pascal
186 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,n do n,1) matrice. Pascal
189 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Odredi indeks najmanjeg elementa matrice. Pascal
  KOMBINOVANI ZADACI  
197 Učitati matricu i naći u kojem redu je najmanja aritmetička sredina. Pascal
198 Učitati matricu i naći u kojem redu je najveća aritmetička sredina. Pascal
199 Učitati matricu i naći u kojoj koloni je najmanja aritmetička sredina. Pascal
200 Učitati matricu i naći u kojoj koloni je najveća aritmetička sredina. Pascal
201 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Formirati novi jednodimenzionalni niz čije članove čine najmanji članovi polja po redovima. Pascal
202 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Formirati novi jednodimenzionalni niz čije članove čine najveći članovi polja po redovima. Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index