12.49. Naći djelitelje unesenog broja.

Opis rješenja: Provjera se izvodi do polovine unesenog broja jer nemože biti djelitelj veći od polovine vrijednosti.

Tekstualni algoritam:
     1. učitati broj (n)
     2. za i=1 do n DIV 2 radi
        ako je n n MOD i = 0  tada ispiši i.

Listing programa:

PROGRAM p12149000;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Djeljitelji broja');
  WRITE('Broj ');
  READLN(n);
  FOR i := 1 TO n DIV 2 DO
    IF n MOD i = 0 THEN WRITELN(i);
END.

Index