12.73.-1  Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n

Opis rješenja: Imamo n sabiraka, i formiramo sumu od sabiraka. Predznak pri sabiranju se posebno izračunava svakom prolazu (znak).

Listing programa

Ekran

Opis

PROGRAM Suma_1_n;

 

Naslov programa

VAR

 

Promjenljive

  i, n, znak: INTEGER;

 

 

  s         : REAL;

 

 

BEGIN

 

 

  WRITELN('Suma 1/i');

Suma 1/i

Naslov programa

  s := 0;

 

Početna vrijednost sume s

  znak := 1;

 

Znak je pozitivan

  WRITE('Do broja ');

Do broja

 

  READLN(n);

3

 

  IF n <1 THEN WRITELN('Nekorektan unos');

 

Provjera upisane vrijednosti
Nekorektna vrijednost

  ELSE

 

Ispravna

   BEGIN

 

 

   FOR i := 1 TO n DO

 

Promjena  i

    BEGIN

 

 

     s:=s+znak*1/i;

 

Uvećanje sume

     znak := -znak;

 

Promjena predznaka

    END;

 

 

  WRITELN ('Suma +- 1/i =',s:7:5);

Suma +-1/i= 1.33333

Ispis sume

  END;

 

 

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM Suma_1_n;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, znak: INTEGER;
 s     : REAL;
BEGIN
 WRITELN('Suma 1/i');
 s := 0;
 znak := 1;
 WRITE('Do broja ');
 READLN(n);
 IF n < 1 THEN WRITELN('Nekorektan unos');
 ELSE
  BEGIN
   FOR i := 1 TO n DO
    BEGIN
     s:=s+znak*1/i;
     znak := -znak;
    END;
   WRITELN ('Suma +- 1/i =',s:7:5);
  END;
END.

Index