12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri rješavanju zadatka treba ispisati sabirak korištenjem promjenjive (u ovom slučaju i), to je i/SQR(2*i-1).

Listing programa:

PROGRAM p12500001;
USES WinCRT;
VAR
  i,n: Integer;
  s: Real;
BEGIN
  Write('n=');
  Readln(n);
  s := 0;
  FOR i:=1 TO n DO
    s := s + i /SQR(2*i-1);
  Writeln('s=',s:6:2);
END.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500001;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,n: Integer;

 

5

  s: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('n=');

 

8

  Readln(n);

 

9

  FOR i:=1 TO n DO

 

10

    s:=s+i/SQR(2*i-1);

 

11

  Writeln('s=',s:6:2);

 

12

END.

 

Ispis na ekranu:

Index