12.5.3. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Listing programa:

PROGRAM p12500003;
USES WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p,p1: Real;
BEGIN
 Write('n,k=');
 Readln(n,k);
 p:=1;
 p1:=1;
 s := 0; 
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   p1 := p1 * k ;
   s := s + p/p1;
  END;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500003;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,n,k: Integer;

 

5

  s,p,p1: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  p:=1;

 

8

  p1:=1;

 

9

  Write('n,k=');

 

10

  Readln(n,k);

 

11

  FOR i:=1 TO n DO

 

12

    BEGIN

 

13

      p:=p*i;

 

14

      p1:=p1*k ;

 

15

      s:=s+p/p1;

 

16

    END;

 

17

  Writeln('s=',s:4:2);

 

18

END.

 

Ispis na ekranu:

Index