12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500004;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,n,k: Integer;

 

5

  s: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('n,k=');

 

8

  Readln(n,k);

 

9

  s :=0;

 

10

  FOR i:=0 TO n DO

 

11

    s:=s+1/(k+i);

 

12

  Writeln('s=',s:4:2);

 

13

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500004;
USES WinCRT;
VAR
 i, k, n : Integer;
 s : Real;
BEGIN
 Write('k, n = ');
 Readln(k, n );
 s := 0;
 FOR i:=0 TO n DO
  s := s + 1/(k + i);
 Writeln('k= ', k:4, ' n= ', n:4, ' s= ', s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index