12.5.5. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Listing programa:

PROGRAM p12500005;
USES WinCRT;
VAR
  i,n,s1: Integer;
 s,p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 p:=1;
 s := 0;
 s1 := 0;
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   s1:=s1+i;
   p:=p*i;
   s:=s+s1/p;
  END;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500005;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

   i,n,s1: Integer;

 

5

  s,p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('n=');

 

8

  Readln(n);

 

9

  p:=1;

 

10

  FOR i:=1 TO n DO

 

11

    BEGIN

 

12

      s1:=s1+i;

 

13

      p:=p*i;

 

14

      s:=s+s1/p;

 

15

    END;

 

16

  Writeln('s=',s:4:2);

 

17

END.

 

Ispis na ekranu:

Index