12.5.11. Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500011;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,j,k: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  FOR i:=6 TO 9 DO

 

7

    FOR j:=0 TO 9 DO

 

8

      FOR k:=0 TO 9 DO

 

9

       Writeln(i*100+j*10+k);

 

10

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500011;
USES WinCRT;
VAR
  i,j,k: Integer;
BEGIN
  FOR i:=6 TO 9 DO
    FOR j:=0 TO 9 DO
      FOR k:=0 TO 9 DO
       Writeln(i*100+j*10+k);
END.

Ispis na ekranu:

Index