12.5.12. Ispisati tablicu množenja do 10.

Opis rješenja: I varijanta sadrži ispis proizvoda dva broja sa dvije petlje brojevi se množe u intervalima od 1 do 10.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500012;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,j,p: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  FOR i:=1 TO 10 DO

 

7

    FOR j:=1 TO 10 DO

 

8

      BEGIN

 

9

        p:=i*j;

 

10

        Writeln(i,'*',j,'=',p);

 

11

      END;

 

12

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500012;
USES WinCRT;
VAR
 i,j,p: Integer;
BEGIN
 FOR i:=1 TO 10 DO
  FOR j:=1 TO 10 DO
   BEGIN
    p:=i*j;
    Writeln(i,'*',j,'=',p);
   END;
END.

II varijanta Ispis tablice množenja u tabeli
PROGRAM p12500012_2;
USES WinCRT;
VAR
 i,j,p: Integer;
BEGIN
 Write(' i*j 1');
 FOR j:=2 TO 10 DO
  Write(j:4);
  Writeln;
 FOR i:=1 TO 10 DO
  BEGIN
  Write(i:2, ' ');
  FOR j:=1 TO 10 DO
   BEGIN
    p:=i*j;
    Write(p:4);
   END;
  Writeln;
  END;
END.

II varijanta sadrži tabelaran ispis rješenja prve varijante programa:

Ispis na ekranu:

Index