12.5.14. Ispisati permutacije brojeva od 1 do 4.

Opis rješenja: Cifre u permutaciji se ne ponavljaju. Različita mjesta cifara su različite permutacije.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500014;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,j,k,l,s,p,br: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  FOR i:=1 TO 4 DO

 

7

    FOR j:=1 TO 4 DO

 

8

      FOR k:=1 TO 4 DO

 

9

        FOR l:=1 TO 4 DO

 

10

          BEGIN

 

11

            s:=i+j+k+l;

Suma cifara broja

12

            p:=i*j*k*l;

Proizvod cifara broja

13

            IF (s=10) and (p=24) THEN

Cifre u permutaciji moraju biti različite zato je s = 10 = 1 + 2 +3 +4 odnosno p=24=1*2*3*4: Dvostruka provjera izbjegava pojavu grašaka

14

              BEGIN

 

15

                br:=br+1;

Brojač permutacija

16

                Writeln(i:2,j:2,k:2,l:2);

 

17

              END;

 

18

           END;

 

19

  Writeln('Permutacija od 1 DO 4 ima  ',br);

 

20

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500014;
USES WinCRT;
VAR
 i,j,k,l,s,p,br: Integer;
BEGIN
 br := 0;
 FOR i:=1 TO 4 DO
  FOR j:=1 TO 4 DO
   FOR k:=1 TO 4 DO
    FOR l:=1 TO 4 DO
     BEGIN
      s:=i+j+k+l;
      p:=i*j*k*l;
      IF (s=10) and (p=24) THEN
       BEGIN
        br := br + 1;
        Writeln(i:2,j:2,k:2,l:2);
       END;
      END;
 Writeln('Permutacija od 1 DO 4 ima ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index