12.5.15. Napisati PROGRAM kojim se štampaju svi trocifreni brojevi abc koji imaju svojstvo
(abc)=(ab)2-c2 (147=142-72).

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500015;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  a,b,c: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  FOR a:=1 TO 9 DO

 

7

    FOR b:=0 TO 9 DO

 

8

      FOR c:=0 TO 9 DO

 

9

    IF SQR(a*10+b)-SQR(c)=a*100+b*10+c THEN

 

10

     Writeln(a*100+b*10+c);

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500015;
USES WinCRT;
VAR
 a,b,c: Integer;
BEGIN
 FOR a:=1 TO 9 DO
  FOR b:=0 TO 9 DO
   FOR c:=0 TO 9 DO
  IF SQR(a*10+b)-SQR(c)=a*100+b*10+c THEN
   Writeln(a*100+b*10+c);
END.

Ispis na ekranu:

Index