12.5.16. Napisati PROGRAM kojim se štampaju svi trocifreni brojevi koji imaju osobinu da su djeljivi brojem koji se dobije izbacivanjem srednje cifre.
(100:10, 121:11...)

Opis rješenja:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500016;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,j,k: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  FOR i:=1 TO 9 DO

 

7

    FOR j:=0 TO 9 DO

 

8

      FOR k:=0 TO 9 DO

 

9

        IF (i*100+j*10+k) mod (i*10+k) =0 THEN

 

10

          Writeln(i*100+j*10+k);

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500016;
USES WinCRT;
VAR
 i,j,k: Integer;
BEGIN
 FOR i:=1 TO 9 DO
  FOR j:=0 TO 9 DO
   FOR k:=0 TO 9 DO
    IF (i*100+j*10+k) mod (i*10+k) =0 THEN
     Writeln(i*100+j*10+k);
END.

Ispis na ekranu:

Index